Felhasználási feltételek – Szerzői jogok

Az alábbi feltételek a https://www.elmenynektek.hu URL alatt elérhető Élmény Nektek Magazin (továbbiakban Honlap) használati feltételeire vonatkoznak.

Azzal, hogy Látogató belép az elmenynektek.hu Honlapra, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója szolgáltatásnak. A jelen feltételek egyaránt vonatkoznak az elmenynektek.hu Honlap tartalmainak minden típusú eszközön történő fogyasztására, felhasználására.

Az elmenynektek.hu Honlapon található tartalom Kondor Andrea – 9400, Sopron, Frankenburg u. 2/G. (a továbbiakban: Kiadó) szellemi tulajdona.

Szabályozó Szervezet: Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság,

Nyilvántartási szám: CE/28502-4/2019.

A Honlap használatának szabályai:

  1. Az elmenynektek.hu honlap oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak.

A Kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a Honlap bármely részének vagy elemének (beleértve: szöveg, fotó, grafika, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) engedély nélküli újraközlése, feldolgozása, értékesítése. Tilos azokból azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni.

A Látogató az elmenynektek.hu Honlapon megjelenő tartalmakat ingyenesen használhatja, így hozzáférhet a Honlapon megjelent (Sopron-, Fertő-táj-, Burgenland-, Szomszédolások (Bécs-Őrség-Pozsony kapcsolatos tartalmú) cikkekhez, valamint kereshet a Kiadó által különböző szempontok szerint összeállított adatbázisban és szolgáltatások között.

Az elmenynektek.hu Honlap tartalmát, arculatának kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A szerzői jog megsértésének polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény XIII. fejezet) és büntetőjogi (Btk. XXXVII. fejezet) következményei lehetnek.

A Honlap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – a Látogató lementheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a tartalom további felhasználására, terjesztésére, a tartalmak adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

2. Az elmenynektek.hu Honlaptól értesüléseket átvenni csak a Honlapra való hivatkozással lehet az alábbi feltételekkel:

– nem módosítja az eredeti információt,

– a honlapra utaló egyértelmű hivatkozást, élő linket, minden közlésnél feltünteti.

3. A Honlapon megjelent tartalmakból álló adatbázis, mint gyűjteményes mű a Kiadó szellemi tulajdona. A kiadó a Honlapon megjelent tartalmakból álló adatbázis előállítását saját nevében és kockázatára kezdeményezte és mint adatbázis-előállító, gondoskodik az ehhez szükséges ráfordításokról. A szerzői jog jogosultja a Kiadó, ezért kizárólag a Kiadó jogosult minden egyes felhasználás mások számára történő engedélyezésére. Látogató ez esetben sem jogosult a Honlap adatbázis tartalmának további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, nyomtatására, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

4.  Az elmenynektek.hu domain név a Kiadó brandje, amely szerzői jogi védelmet élvez, adott esetben védjegyoltalomban részesül. Felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Kiadó előzetes és kifejezett, írásos hozzájárulásával lehetséges.

5.. A hírügynökségektől, vagy más egyéb forrásból származó, az elmenynektek.hu Honlapon felhasznált tartalmak (beleértve szöveges, képi-és mozgóképes tartalmakat is) szintén szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

Hírlevél

Hírlevelére a Látogató a regisztráció során, valamint a külön erre a célra kialakított szövegdobozokban, a nevét és az e-mail címét megadva tud feliratkozni a Honlapon. A hírlevélre feliratkozó Látogató részére a Kiadó a Honlapon megjelenő tartalmakat, egyéb ajánlatokat és egyéb információkat juttat el e-mail útján.

A feliratkozott Látogató bármikor, indokolás és jogkövetkezmények nélkül jogosult a hírlevélről leiratkozni az elmenynektek@gmail.com e-mail címre küldött levélben. 

Reklámok küldése

A Látogató a regisztrációval és a hírlevélre való feliratkozással a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-ának megfelelően kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére a Kiadó elektronikus levelezés útján, illetve a hírlevelekben a partnerei reklámjait elküldje.

Személyes adatok kezelése

A Látogató személyes adatainak kezeléséről a Honlap Adatvédelmi Szabályzata rendelkezik. Kiadó a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon kezeli az adatokat.

Módosítás

Jelen Felhasználói Feltételeket a Kiadó bármikor jogosult egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosításról a Honlapon tájékoztatja a Látogatókat. A módosítást követően a Honlap használatával (böngészésével) és a Honlapon hozzászólás közzétételével a Látogató elfogadja a Feltételek módosítását.

Felelősség

A Honlap oldalai tartalmaznak más, harmadik személy által üzemeltetett honlapokra mutató linkeket (pld. hírdetések esetében). Ezen linken keresztül elérhető oldalak tartalmáért Kiadó felelősséget nem tud vállalni, jogsértés esetén azonban azonnal eltávolítja a linket a Honlapról. A Kiadó pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a helytelen, hibás tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal. A Kiadó nem vállal felelősséget azokért a hibákért, melyek rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkeztek (vis maior, például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok, vírusok, vagy hacker tevékenységek). Az elmenynektek.hu Honlapon megjelenített tartalmak aktualizálására Kiadó nem köteles, azok az elmenynektek.hu Honlapon való megjelenéskori állapotot tükrözik.

A Látogató által megosztott tartalmak vonatkozásában a Facebook és a Google saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadók.

Irányadó jog:

Jelen Felhasználási Feltételek alkalmazására és értelmezésére a magyar jog, így különösen a Ptk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Sopron, 2019.03.02