Lumniczer Sándor, a szabadságharc egészségügyi főnöke, a magyar sebészet kiválósága

lumniczer-sandor

Nem kis feladat jutott osztályrészül a kor egyik jelentős sebészorvosának, a magyar egészségügy kiemelkedő alakjának, Lumniczer Sándornak. Az 1848-49-es szabadságharc „egészségügyi főnöke” volt, akinek az utolsó hónapokban a Görgei vezetése alatt álló, meggyengült, menekülő seregtestek harcképességét és általános egészségi állapotát kellett fenntartania. Lumniczer a szabadságharc orvos hőse, a magyar esztétikai sebészet egyik úttörője. 

Lumniczer Sándor 1821-ben, a Sopron vármegyei Kapuváron látta meg a napvilágot az Esterházy uradalom jószágigazgatójának gyermekeként. A gimnázium felsőbb osztályait a soproni Líceumban és Pozsonyban végezte. 

A Lumniczer család kiemelkedő tudású orvosdinasztia volt, Lumniczer Sándor nagyapja híres botanikus, egyébként pozsonyi főorvos, anyai nagybátyja pedig Schoepf-Mérei Ágost, akit a hazai gyermekorvoslás megalapítójaként tisztelnek. Még két híres orvos nevét kell említeni a családból: a szintén kiváló sebészként számon tartott Lumniczer Sándort (1896-1958), agyaggalamblövő olimpiai- és világbajnokot, illetve Lumniczer dédunokáját, Szentágothai János Kossuth-díjas anatómust, az MTA volt elnökét.

Lumnitzer Sándor (1821-1892) Pesten és Bécsben járt orvosegyetemre, kortársai, barátai a kor legnagyobbjai, Balassa János, Korányi Frigyes, Markusovszky Lajos, Semmelweis Ignác voltak.

1848 augusztusában lépett be a honvédseregbe, harcolt a schwechati ütközetben, a téli és tavaszi hadjárat szinte mindegyik nagy csatájában.

A tavaszi hadjárat alatt Görgei seregének igazgató törzsorvosává léptették elő, majd 1849 júliusában nevezték ki a hadügyminisztérium „Egésségi Osztályának” főnökévé, ezzel a központi kórházak vezető sebésze lett.

Bár számos kiváló sebész dolgozott a honvédseregben, ő írja meg az első magyar honvéd sebészorvosi könyvet. Görgei kitűnő szervezőként méltatta a fiatal, 28 éves orvost, aki gyors és hatékony intézkedéseivel biztosítani tudta a legfontosabbat, a betegellátást, s nem csak a tábori kórházakban. Pedig ebben az időszakban a sebesültek és a betegek száma egyre csak nőtt, a kimerült menekülőkkel teli országban nem volt már kötszer, gyógyszer, az élelemhiány, a nélkülözések ezrével szedték az áldozatokat.

Illusztráció, Than Mór festménye – II. Komáromi csata – wikimédia

Egy pillanatra tegyünk egy kitérőt: 1846-ban Amerikában feltalálták és először alkalmaztak éterbóditást. Az esemény óriási hatással volt a sebészet fejlődésére. Néhány hónappal később, 1847-ben, a Pesti egyetem egyik ódon termében Balassa János orvos egy műtét során bemutatta az új módszert a magyar orvostudomány nagy ígéretei, fiatal orvosok előtt, az eseményen Lumniczer Sándor is jelen volt. Nem sokkal később az éterbódításnak a harctéren is fontos szerep jutott.

A magyar szabadságharcban használtak először a világon hadi sebesültek ellátásához kloroform narkózist, egy évvel az Amerikában történt felfedezését követően.   

A szabadságharc utolsó heteiben Lumniczer kolerában megbetegedett, de betegen is követte a kormányt Aradra. Világosnál ott volt a fegyverletételnél, utolsók között oldotta le magáról az orvosi táskát és a kardot. A fegyverletétel után besorozták az osztrák hadseregbe, ahol közkatonaként, betegápolóként kellett szolgálatot teljesítenie.1850-ben térhetett vissza Pestre. Idővel újra dolgozhatott, a Szent Rókus Kórház sebészeti osztályait vezette, később taníthatott is, előadásait saját rajzaival tette szemléletessé. Sebészeti klinikáján ő vezette be először az antiszeptikus sebkezelési eljárást.

lumniczer-fogo

A Lumniczer érfogó egy aranyozott példánya. A róla elnevezett vérzéscsillapító eszközt a sebészek ma is használják. / semmelweis.museum.hu

Lumniczer 1844-ben írt doktori disszertációját a hazai plasztikai sebészet alapvetésének tekintik, ez az első magyar nyelvű plasztikai sebészeti tankönyv.

Az 1880-as években már több szakmai elismerés is éri, a Magyar Királyi Orvosegyesület elnöke lesz, tevékenyen részt vesz az Országos Közegészségügyi Tanács és a Magyar Vöröskereszt létrehozásában. Királyi, majd főrendiházi tanácsos, később pedig a főrendiház tagja is.

lumniczer-sandor

Vasárnapi Újság 1886-ból / wikimédia

A szabadságharcot követően, nevében a németes tz betűket cz-re változtatta, innentől így írja már le a nevét. 1892-ben tüdőbetegségben hunyt el Budapesten, emlékét szülővárosa, a kapuvári Lumniczer Sándor kórház a nevében is őrzi.

Források: Antall József: Lumniczer Sándor és a pesti orvosi iskola, Magyar Plasztikai Sebészeti Helyreállító és Esztétikai Társaság honlapja, Kapuvár város honlapja.