• lackner-kristof-ravatalkep

A soproni polgármester kivételes halotti arcképe

Sopron egyik legismertebb és talán leghíresebb polgármestere Lackner Kristóf volt. Róla készült az első ismert soproni ravatalkép, egy olajfestmény.

Lackner (1571-1631) karrierje mai szemmel ritka, mint a fehér holló. Egymást követően többször választották polgármesterré, volt városbíró, 30 éven át töltött be magas tisztségeket Sopronban, ráadásul egy igencsak vérzivataros időszakban.

Bajor családból származott, életét ötvösként és tanítóként kezdte, később jogtudományt tanult Páduában. Vélhetően ő volt az első, akit a római katolikus egyetemen protestánsként, a vallási eskü elengedésével avattak doktorrá. Latinul írt, német volt az anyanyelve, de magyarul is tudott. Kiváló diplomáciai képességgel áldotta meg a sors, pazarul hárította a Sopront ért zsarolásokat, de a nagypolitika színpadán is eredményesen lobbizott a város számára oly fontos vallásszabadság és a borkereskedelem dolgában, számos kiváltságot szerezve meg. Csak zárójelben: talán egyetlen dolog nem sikerült neki, a boldog házasság.

A polgármestert 1631. decemberberében érte a halál, nagy pompával, ünnepi öltözetben temették januárban. Az őt ábrázoló olajfestmény azért kivételes, mert vélhetően ez az első ismert ravatalkép Sopronban.

lackner-kristof-ravatalkep

A halotti képmás készítése akkoriban egyházi, főúri, de gazdag polgári körökben volt szokás. A képeken az elhunytat díszes körülmények közt ábrázolták: halotti lepedőn, párnákon vagy szőnyegen fekve, ünnepi ruházatban. Így volt ez Lackner esetében is, akit díszes polgári öltözetben örökít meg a  ravatalkép. Hogy miképpen nézett ki az öltözet azt egy 1679-ből fennmaradt soproni szabásmintakönyv rajza írja le.

Lackner halotti felsőruhája magyar hosszú dolmány, magas nyakkivágással, amely hosszú ujján visszahajtott kézelővel, tizenkét gombbal záródik. Nyakgallérján vélhetően ezüstgombok, derekán keskeny öv. Visszahajtott fehér kézelője festészetileg volt fontos, a kezében tartott imakönyvvel együtt. És nem visel spanyolgallért, mely megszokott volt a róla készült ábrázolásokon.

Lackner öltözete 24 rőf gyapjúposztó felhasználásával készülhetett. Rendkívül szép és díszes a kissé megemelt felsőtest alá helyezett két párna, melyek szegélyét vörös szőttes csík foglalja be.

lackner-kristof-ravatalkep

Lackner Kristófot ábrázoló olajfestmény a Soproni Evangélikus Gyűjtemények Színház utcai múzeumában látható.

(A fotókat is itt készítettük. Felhasznált forrás: Domonkos Ottó: Halotti arcképek Sopronban)