• domonkos-templom-sopron

Szent Judás Tádé (Domonkos) templom

A Szent Júdás Tádé (Domonkos) templom Sopronban már látványában is különleges, ugyanis ez az egyetlen templom a városban, melynek két tornya van. A régi soproniak csak úgy nevezik: a Kétágú.

ketagu-templom-sopron

A soproni Széchenyi téren álló templomot domonkos szerzetesek építették, akiket Batthyány Erzsébet (1619-1674) telepített a városba. A nagyszerű asszony a Dunántúl egyik leghatalmasabb és legelőkelőbb családjának tagja volt, jótékonykodott, ispotályokat alapított és támogatta a szegényeket. A grófné a domonkos szerzeteseknek egy épületet adományozott a városban, melyet később a szerzetesek elcseréltek, és 1719 és 1725 között ezen a helyen (ma a Széchenyi tér) felépítették a barokk templomot, Eisenkölbl Lőrinc vezetésével. A két tornyot kicsivel később, az 1740-es években kezdték hozzáépíteni, 1775-re készültek el végleg.

domonkos-templom-sopron

A mai templom alapkőletétele és megáldása 1719. november 15-én történt, az első szentmisét 1723-ban, Veronai Szent Péter ünnepén celebrálták.

A barokk berendezést, faragott főoltárt, a Szent Domonkos szobrával díszített szószéket, a gyóntatószéket és a padokat egy domonkos-rendi szerzetes faragta a 18 században, harangjait pedig soproni mester, Köchel György öntötte.

A templom mellett Szent Judás Tádé apostolról elnevezett rendház is áll, melynek a kapuja fölött Szent Domonkos szoborát helyezték el. A rendháznak kivételes a múltja: II. József türelmi rendeletét – mi­­szerint minden nem betegápoló és tanító rendet fel kell oszlatni – a soproniak közbenjárására a domonkosok közül csak a soproni rendház élte túl.

A rendház Mátyás király utcai oldalán 2017-ben nyílt meg az Aquinói Szent Tamásról nevezett Örökimádás-kápolna.