• szeredi-kapolna-fertoszentmiklos

Szeredi-kápolna, Fertőszentmiklós

A Fertő-táj legismertebb kegyhelye a fertőszentmiklósi Szeredi-kápolna, avagy Hétfájdalmú Szűz kápolna, a Fájdalmas Anya hansági búcsújáróhelye. A kegyhely a Mária-út része, évszázadok óta zarándokok százai keresik fel, hogy fájdalmukban, betegségükben a Szeredi Fájdalmas Szűzanya segítségét kérjék, vagy hálát adjanak.

A mai Győr-Moson-Sopron vármegye ezen részén a környező falvak egykor a Nádasdy család birtokaihoz tartoztak. Az 1460-as években ezt az akkor erdős területet, az un. szeredi birtokot, Bezerédj Vörös Gergely (más írásmódban Bezerédy) vásárolta meg a Nádasdy családtól. (Innen a kápolna másik ismert neve: Bezerédj-kápolna)

Bezerédj a birtoka közepén állítatta fel a szobrot, mely egy kőtömbből van kifaragva, a Fájdalmas Szűzanyát ábrázolja, ölében a keresztről levett Jézussal (Piéta). A szobor különös története akkor kezdődött, amikor vagy fél évszázaddal később egy hatalmas vihar során egy villám sújtotta a szobrot és a talapzatát darabokra törte. Miután az emberek a törmeléket eltávolították, látták, hogy a szobor teljesen sértetlenül megmaradt. Ez a csodálatosnak látszó esemény irányította a szoborra a hívek figyelmét, és így a 15. század végén megindult a környező községek népének zarándoklata a szoborhoz.

A zarándokok 1903-ban építették fel a kápolnát a szobor fölé, mely azóta is neves búcsújáró hely.

Hosszú éveken keresztül innen indult a bencés atyák irányításával a környék híveinek processziója Mariazellbe. A 19. század vége felé a környező fákra akasztott mankók pedig arról tanúskodtak, hogy itt csodálatos gyógyulások is történtek. A fertőszentmiklósi kegyhely tisztelete pedig a véres II. Világháború után erősödött fel, és a háború okozta sebek gyógyulását várták tőle.

szeredi-kapolna-fertoszentmiklos

Ma Fertőszentmiklóson egy kis park közepén áll a kápolna, melyet Krisztus keresztútja, stációképek vesznek körül. Megépítése dr. Cseh Sándor egykori fertőszentmiklósi esperesplébános, őrkanonok kezdeményezésének köszönhető. Az állíttatók, adományozók nevét olvashatjuk az állomások talapzatáról.

1980-ban ünnepelték a kegykápolna 500 éves jubileumát, mely alkalomra mintegy tizenötezer zarándok gyűlt itt össze. Még Ausztriából és a Felvidék határmenti községeiből is jöttek Fertőszentmiklósra búcsút járni. A megyés püspök ekkor áldotta meg a kívül-belül megújított kegykápolnát, a díszparkot és a műmárvány domborművű kereszt utat. A kegykápolna búcsúja Fájdalmas Szűzanya ünnepével (szeptember 15) kapcsolatos – olvasható a Mária-út weboldalán.

szeredi-kapolna-fertoszentmiklos
szeredi-kapolna-fertoszentmiklos

Hol találom?