• fertorakosi-pellenger

Fertőrákosi pellengér

Fertőrákos egyedi látnivalója az ország egyetlen eredeti helyén megmaradt 17. századi pellengér, vagyis szégyenoszlop.  Hogy, hogy nem, hazánkban valóban ez az egyetlen maradt fenn, bár a Fertő-táj burgenlandi oldalán több is található.

A pellengért a középkorban az elítélt megszégyenítésére, megfenyítésére vagy akár megbecstelenítésére használták, a német lakosságú területeken már a 13. sz. óta, V. Károly 1532. évi törvénykönyve után pedig általánosan, egészen a 19. századig. Általában egyszerű oszlop vagy kőépítmény volt, amelyhez az elítéltet kiláncolták, közszemlére téve a szerencsétlent. Ráadásul az esetek többségében jól megverették a hóhérral vagy a poroszlóval, megdobálták záptojással, rohadt gyümölccsel. Azonban 1786 után már csak a lopás büntetésére volt szabad alkalmazni pellengért.

Rákos mezővárosban, az egykori püspöki székhelyen a piactéren, a községháza mellett, az 1600-as évek első harmadában épült egy földalatti tömlöc. A tömlöc fölött pedig állt egy szilfa, amit szégyenfaként használtak. Később ezt cserélték kőpellengérre, ami idestova 400 éve még ma is ott áll a falu közepén.
A három koncentrikus körből álló kőalapzatból emelkedik ki egy hasáb alakú kőoszlop. A kőoszlop felső harmada hengeres, a melyet kettős tagolású párkány zár le és gömbben végződő gúla koronázza.

Pellengérrel a Fertő-menti települések közül a burgenlandi Szentmargitbányán (Sankt Margarethen), Nagyhöflányban (Großhöflein) vagy a Török-torony mellett Fertőszéleskúton (Breitenbrunn) találkozhatunk még.