• torok-torony-breitenbrunn-am-neusiedlersee

Török-torony – Breitenbrunn (Fertőszéleskút)

BREITENBRUNN am NEUSIEDLER SEE, azaz FERTŐSZÉLESKÚT a Fertő tó nyugati oldalán álló Árpád-kori eredetű falu. Első lakói egy tiszta vizű forrás körré építették házaikat, innen eredhet a település elnevezése.

A település a 17. századtól az Esterházy-család birtokához tartozott. Ahogyan a szomszéd Fertő-parti falvak, úgy Fertőszéleskút is zaklatott életet élt a török időkben, és amikor a Bécset ostromló sereg erre járt, 1683-ban ezt a falut is földig lerombolták.

Források sterint ebben a lenyűgöző méretű toronyban őrizték egy éjszakán át a Szent Koronát.

torok-torony-breitenbrunn-am-neusiedlersee

A később mezővárosi rangot kiérdemelt Breitenbrunn képét máig meghatározó, több mint 20 méter magas, hatszintes, hatszögű sisakos kőtorony a 16. században épülhetett, feltehetően a környék megfigyelése, a veszély jelzése érdekében.

Egyetlen éjszakán át itt őrizték a Szent Koronát, vélhetően akkor, mikor Pozsonyból Sopronba szállították. 

I. Lipót császár feleségét, Pfalz-Neuburgi Eleonóra Magdolnát 1681-ben koronázták magyar királynévá Sopronban, az akkor vagy fél évig húzódó országgyűlésen. Magyar királynét ugyanis csak országgyűlésen koronázhattak.

Mivel a Szent Koronát 1608-tól többnyire Pozsonyban őrizték, a koronázásra Sopronba kellett szállítani. Feljegyzésekből tudjuk, hogy a díszesen felékesített koronaszállító kocsit több száz, díszruhás fegyveres katona, az ország első három főméltósága: a nádor, a horvát bán és az országbíró, a magyar koronaőrök és császári testőrök követték.

Az útvonalat természetesen mindenütt erősen biztosították és a jól őrizhető Török-torony biztonságos megállóként szolgált a kétnapos úton.

A tornyon kisméretű, négyszögletes, festett keretezésű ablakok vannak, legfelső szintjén pedig körüljárható erkély. Itt található Burgenland legrégebbi toronyórája. Az építmény földszintjén egy időben börtönt működtettek, a torony mellett pedig kaloda, pellengér állt, melynek stilizált változata ma is látható a Török-torony előtt.

1969 óta múzeum, a Turmmuseum működik itt.

Breitenbrunn híres kiváló boráról, érdemes felkeresni a földbe vájt pincékből álló pincenegyedet, de a strandot is, amely a Fertő tó körüli strandok közül az egyik legnagyobb és legmodernebb.

Merre találom?

Nem nehéz rálelni, mivel a településen átvezet a forgalmas 50-es jelzésű főút, a Török-torony pedig Breitenbrunn település közepén áll. Parkolni egy közvetlenül mellette nyíló valamelyik utcácskában lehet.

Gróf Apponyi Albert szobra – Balf

Gróf Apponyi Albert az I. világháborút lezáró 1920-as párizsi békekonferencián a magyar delegáció vezetője volt. 

A békekonferencián, 1920. január 16-i tartott híres beszédében azt ja­va­sol­ta, hogy a ha­tá­rok kér­dé­sé­ben tart­sa­nak nép­sza­va­zá­so­kat az el­csa­to­lás­ra szánt te­rü­le­te­ken, és a Wil­son ál­tal meg­hir­de­tett és a bé­ke­ren­de­zés alap­jául el­fo­ga­dott nem­ze­ti ön­ren­del­ke­zés el­vét kö­ves­sék.

A több mint 100 évvel ezelőtti népszavazásnak Sopronban és a város környéki falvakban számos emlékhelye van. Gróf Apponyi Albert Balfon 2001-ben kapott szobrot, a bronz mellszobor – a Sopronban és a város környéki településeken számos alkotást jegyző – Kutas László szobrászművész alkotása.

Történelmi háttér:

Az antant nagyhatalmai már az első világháború befejezése előtt döntöttek az Osztrák–Magyar Monarchia felbontásáról, Magyarország kétharmadának felosztásáról a szomszédos államok között. Trianon után mindez meg is történt, Magyarország területének több mint kétharmadát, lakosságának több mint felét elveszítette. Az 1921. decemberében tartott népszavazás eredményeként azonban Sopron, Ágfalva, Sopron-Bánfalva, Fertőrákos, Harka, Fertőboz, Balf, Nagycenk és Kópháza Magyarország része maradhatott. Azóta viseli Sopron a „Leghűségesebb város” címet.

Apponyi Albert 1846-ban született Bécsben, grófi családban. Alsó-Ausztriában nevelkedett, de magyar anyanyelvet használva nőtt fel. Pesten és Bécsben tanult jogot, majd hosszabb ideig külföldön – Németországban, Franciaországban és Angliában – élt. Ferenc József titkos tanácsadója és nemzetközi politikai küldöttségek vezetője volt. 1906-ban a második Wekerle-kormány kultuszminisztere lett. Miniszterségéhez fűződnek a néptanítók fizetésrendezéséről, az állami és nem állami iskolák jogviszonyainak szabályozásáról és az ingyenes népoktatásról szóló törvények. A Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagja, 1921 és 1923 között a Szent István Akadémia elnöke volt. Felszólalt a Zeneakadémia létesítése mellett, követelte a kiegyezésben biztosított nemzeti jogok érvényesítését, közigazgatási és egyházpolitikai (vallásszabadsági) reformot sürgetett és küzdött a választójog kiszélesítéséért is. 1933-ban halt meg Genfben, de élete végéig aktív politikai, diplomáciai munkát végzett.

apponyi-albert-szobor-balf

Hol találom?

A szobor Balfon, a Fő utca 27. alatt, a József Attila Művelődési Ház előtt áll.