• Erzsébet-kert – Sopron

    sopron-erzsebet-kert-banffy-szobor

Gróf Bánffy Miklós szobra – Erzsébet-kert

Sopron legszebb és az ország egyik legrégebbi közparkjában, az Erzsébet-kertben áll gróf Bánffy Miklós író, polihisztor, egykor Magyarország külügyminiszterének szobra.  

sopron_erzsebet-kert-banffy-szobor

A trianoni békeszerződés utáni, 1921-es népszavazáson Sopron városa és a környező települések döntöttek a hovatartozásukról. Ennek az aktusnak volt köszönhető, hogy Sopron magyar maradhatott.

Bánffy külügyminiszter diplomáciai érdemének tekintik, hogy az 1921. októberi, velencei konferencián tárgyaló delegációnak sikerült elérnie a népszavazás lehetőségét.

A külügyminiszternek komoly szerepe volt abban a sikerben, hogy az antanthatalmak a népszavazást kiírták és lebonyolították. Sopron városa ezzel a szoborral tisztelgett az egykori külügyminiszter népszavazás előkészítésében tett diplomáciai munkássága előtt. 

sopron_erzsebet-kert-banffy-szobor
sopron-erzsebet-kert-banffy-szobor
sopron-erzsebet-kert-banffy-szobor

Bánffyt idős polihisztorként ábrázolja a szobor, amely Erzsébet-kert szinte középpontjában áll, minden pontjáról jól látható. Az alakja mögötti, kettős mérműves ablak az államférfi egykori erdélyi lakhelyének, a bonchidai Bánffy-kastélynak a bejáratát idézi fel. A körülötte elhelyezett kődarabok az ország szétszakítottságát szimbolizálják. Bánffy egy nyitott könyvet tart a térdén, újával pedig egy szövegrészletre mutat: „Könyörtelen következetességgel visz tova az első, mindegynek látszó lépés a végzet ösvényén” – olvasható rajta.

Az nagy múltú Erzsébet-kert a soproniak városligete, egykori nevén Neuhof, a Soproni Egyetem és a Lőverek közelében. A Gróf Bánffy Miklós emlékhelyet 2013-ban állították fel a népszavazás előtt tisztelgő Hűség Napja alkalmából.

sopron-erzsebet-kert-banffy-szobor

Gróf Bánffy Miklós  (Kolozsvár, 1873. – Budapest, 1950.) polihisztor; író, grafikus, díszlet- és kosztümtervező, színpadi rendező, politikus, külügyminiszter. Életében és munkásságában szinte lehetetlen szétválasztani a művészt és a közéleti embert. 60 000 holdas erdélyi birtokával az ország egyik legnagyobb földesurának számított, ám szegényen és nélkülözésben halt meg.

1916-ban IV. Károly koronázási ünnepségének kormánybiztosa volt. 1921. április 14. és 1922. december 19. között a Bethlen-kormányban külügyminiszteri tisztséget töltött be, s folytatott sikeres reálpolitikát. Közismerten demokrata beállítottságú, a nemzetközi színtéren is tárgyalóképes diplomata volt. Komoly része volt abban, hogy Magyarországot felvették a Népszövetségbe.

1926-ban visszatért a Románia részévé vált Erdélybe, Bonchidára. Fontos szerepet játszott a két világháború közötti erdélyi szellemi és irodalmi életében. 1945-ben birtokait elvették, nyugdíja, jövedelme nem lévén, szó szerint éhezett. Súlyos betegen tért vissza Budapestre, ahol nem sokkal később elhunyt.  A Házsongárdi temetőben, a családi kriptában helyezték örök nyugalomra.

Hol találom?

  • 9400 Sopron, Erzsébet-kert, Ady Endre út.

  • Közpark, állandóan nyitva

  • Ingyenes. A Mártírok útja felől a GYIK Rendezvényház parkolójában. Buszmegállók minden irányban a közelben.