• szent-mihaly-templom-kertje-sopron

Szent Mihály-templom

Sopron legrégebbi plébániatemplomát, a Szent Mihály-templomot méretei és stílusjegyei okán a hazai gótikus építészet legkiemelkedőbb épületei között tartják számon. Ma is látható nagyságában 1484-re készült el, azt feltételezik, hogy felszentelésén Mátyás király is jelen volt.

A Szent Mihály templomot és a Sekrestyésházat 2020-ban, legutóbbi – műemlékvédelmi szempontból hiteles – teljes felújításakor úgy alakították ki, hogy nem csak a hívek, hanem az érdeklődő turisták számára is nyitva álljon. Látogatható, benne kisfilmek, 3D-s hologram-imitációk, videotartalmak, nagyképernyős információs terminálok segítségével lehet megismerni a történetét, a középkori Sopront és a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, illetve a Soproni Katolikus Konvent gyűjteményéből származó értékes tárgyakat.

A templom Sopron legrégebbi városnegyedében, az egykori ponchichter (gazda) negyedben, a Szent Mihály-dombon magasodik. 1278-ban említi először írás, de egyszerre több stílusjegyet is magán visel: a román kori építészet zömökségét és a gótika égbe törő stílusjegyeit.

A Szent Mihály-templomot a Budavári Mátyás templom után az ország legjelentősebb gótikus alkotásának tartják.

szent-mihaly-templom-kertje-sopron

Valamikor régen, a templom építését megelőzően is állhatott egy szentély itt, amelynek helyére épült a mai templom tornya és hajója, amikor Sopron Szabad Királyi Város lett. Tornyát többször is átépítették, kövei a mai  Burgenlandból, a szentmargitbányai kőfejtőből származnak.

A Szent Mihály-templom háború, vagy ellenséges támadás esetén biztosan a helyiek védelmét is szolgálta. A temetőt kőfal vette körül, a templomépület vastag és erős falaiba lőréseket vágtak, a zömök torony középső szakaszán pilléres körfolyosó található, ahonnan a támadókkal szemben védekezni lehetett.

A 48 méter magas torony tetején is található ilyen körfolyosó, itt a toronyőr teljesített szolgálatot. Különösen addig volt ez fontos, amíg a Sopron belvárosában álló Tűztorony felső reneszánsz része nem épült meg.

Érdemes felmenni ide, a város egyik legmagasabb pontjára, ahonnan Sopron panorámáját csodálhatjuk meg.

Mátyás király idejében 20 oltára (ezek céh oltárok voltak) lehetett a templomnak, melyek felbecsülhetetlen értékű gótikus szobrait 1608 után a képrombolók kidobták a templomból és elégették. Ezek egy részét 1605-ben Bocskai István erdélyi fejedelem Sopron külvárosát dúló csapatai semmisítettek meg, felgyújtva mindazt a templomban, ami fából volt. A későbbi városplébánosnak, Primes Györgynek köszönhető, hogy a templom egységes barokk berendezést kapott, a mai neogótikus templombelső pedig id. Storno Ferenc tervei alapján készült.

Kiemelkedő jelentőségű a sekrestye hálóboltozata és annak úgynevzett zárókövei, valamint a kincstár régi, gótikus, mázas csempéjű padlózata.

Ilyen nagyságú összefüggő kerámia padló egyedül itt található az országban.

szent-mihaly-templom-kertje-sopron

A templom mellett ma is a régi Szent Mihály temető helyezkedik el, amely már a római korban is és a középkorban is temető volt, fallal körülvéve. Miután a temetőt bővíteni nem lehetett, az ott található csontokat a 13. században csontháznak (ossariumnak) épített Szent Jakab kápolnában helyezték el. A templom kertben áll az ifj. Stornó Ferenc által 1892-ben készített neogótikus keresztút.