• varfalsetany-sopron

Várfalsétány Sopronban

A soproni belső várfalak a római korból származnak, közel két évezrede állnak. Magyarországon Sopron az egyetlen olyan város, ahol a római kori település örökre meghatározta a város szerkezetét. A rómaiak óta az idők során természetesen jelentősen átalakult a belváros képe, de e letűnt kor nyomait ma is láthatjuk, ha végig sétálunk a 2012-ben kialakított Várfalsétányon.  

Érdekesség, hogy az egykori várfalöv valójában csak a II. világháború után vált láthatóvá, ekkor szabadították ki a városfalat a mai Várkerület épületei mögül. A híres Várkerület, melyen ma is korzózhatunk, az egykori várárokban alakult ki, és csak a 18. századtól kezdték házakkal beépíteni.

sopron-varkerulet

A belváros északi peremén álló Tűztorony és a hozzá kapcsolódó városfalak ma is meghatározói a soproni városképnek. A városfalak alkotják ugyanis azokat az alapvonalakat, amelyek mentén az utcahálózat kialakult, a mindenhonnan látható Tűztorony pedig – főképp látogatók számára – a városban való tájékozódás kiindulási pontja.

Scarbantia, Sopron római kori elődje kereskedőváros volt, mely köré ellipszis formájú várfalat húztak fel Kr. u. 380 előtt. Az ellipszis hossztengelye valójában a legfontosabb kereskedelmi útvonal, a Borostyánkő út irányát követte. Scarbantia lakói csak a 4. század elején, Diocletianus uralkodása idején vették körül városukat fallal, amely 3,5 méter széles és 8,5 méter magas volt, két, szekérrel járható kaput nyitottak rajta, és 35 patkó alakú bástya erősítette.

scarbantia-soproni-belváros

A belváros utcáin járva, több helyütt is megtaláljuk a római kori Sopronnak állított emlékeket, mint például itt, a Templom utca járdájába építve.

Miután a rómaiak eltűntek a történelem színpadáról, a sorozatos barbár támadások megelőzésére és az utak védelmére, István király emeltetett határvárat, pontosabban cölöpökből gerendás szerkezetű és földdel kitöltött (vörös sánc) ispáni várat az itt megmaradt 2 – 6 m magas római falmaradványokon. Ezen két kaput alakítottak ki: az egyik az Előkapu (északi városkapu), melynek helyét ma egy jelképes vasbeton félkörív jelzi a Tűztoronynál, az Előkapuban. A másik, a római kori déli városkapu volt, amit elfalaztak és jóval odébb, a keleti falon nyitották meg helyette a Hátsókaput. A várfalakon belül a falakhoz támaszkodva kezdtek házak építésébe, illetve a belsejében alakítottak ki tereket.

varfalsetany-sopron

A Városháza melletti romkert, mely a város római kori maradványait mutatja be.

Középkor

Biztosan tudni, hogy Mátyás király idejében a soproni vár falai már düledezőben voltak, hiszen fennmaradt, hogy 1469-ben Mátyás a városfalak és tornyok rendbehozására évenként l00 forintot engedélyezett a soproni koronavámból. 1477-ben Budán kelt oklevelében pedig értesítette a város tanácsát, hogy Sopronban lévő csapatainak utasítást adott a város erődítményeinek kijavítására.

Különben a vár fenntartása súlyos anyagi terhet rótt a soproni polgárságra, még úgy is, hogy – IV. Bélától és V. Istvántól kapott kiváltsággal – a várostornyok és kapuk karban tartására a fertői vám felét a város kapta meg. Ekkoriban, 1330-1344 között már kiépült a belváros hármas várfal-öve.

A 16. században, amikor már a modern harcászat dívott, az ágyúk ellen is védekezni kellett. Ez indokolta, hogy sorra téglafalakat emeltek, lőréseket képeztek és a kapukat is átépítették.

A várárokban valószínűleg mindig csörgedezett több-kevesebb, de inkább kevesebb víz. Mint arról a források szólnak, 1605-ben egy, 1703–1704-ben két ízben tettek kísérletet az árok védelmi célú, teljes feltöltésére. Ámde minden alkalommal a polgárok heves tiltakozását váltották ki, mert komoly károkat okoztak a belvárosi Szt. György utca keleti, várfalra kifutó házai alatti és a Vendégfogadó szeren (a Várkerület keleti szakaszán) lévő borpincékben, amelyekbe annyi víz szivárgott a várárokból, hogy úsztak a kisebb boroshordók.

A Várkerületi Nagyrondella 1631-ben készült el, és egy hasonló bástya is épült a mai Szent Orsolya templom (orsolyita zárda) mögött.

Az utolsó katonai események a kuruc szabadságharc időszakában játszódtak a soproni várfal körül, de az erős védőművei mögött védekező császári helyőrséggel Vak Bottyán kuruc generális katonái sem bírtak 1705 végén. Igaz, s erről egy emlék is tanuskodik, a belvárosba azért be tudtak ágyúzni.

A várfalon a mai Várkerület belső oldalának íve a 18. században kezdett beépülni lakóházakkal, miután a várárkot már betemették. Sorra épültek ide a vásáros bódék és egyre élénkebb lett a kereskedelem.  A kis bódék helyére aztán földszintes üzlethelyiségek kerültek, akkor még fából és kőből. Később lassan ezek  elkezdtek összeépülni, és már emeletet is húztak az üzletekre, melyben lakásaikat alakították ki a kereskedők.

Az eredeti név Grabenrunde helyébe a Várkerület nevet 1869-től kezdték használni. 1900–1923 között áthaladt rajta Sopron villamosvonal-hálózata, melyet aztán megszüntettek. 1941–1944 között az addigi régi macskaköves Várkerületet háromsávos szerkezetűvé építették át, házait 1945 után átszámozták; nevét 1949-ben Lenin körútra változtatták, amit 1989. október 31-ig viselt, utána visszakapta az eredetit A 2014. szeptember végétől 2015 novemberéig tartó munkálatokat követően 2015. december 14-én adták át a felújított Várkerületet.

Ma a Várkerület Sopron igazi promenádja.

Útvonal

A Várfalsétány valójában egy tanösvény, mely a Bünker-köztől (az Evangélikus templom mellől) indul, majd a Színház utca mögött elsétálhatunk a Megyeháza udvarára, onnan pedig ki a Fő térre. Itt megcsodálhatjuk a Fabricius-házat a Tábornok és a Storno-házat is. Így jutunk el a Tűztorony alatt az (egykori vizesárok melletti) Előkapuhoz, majd a Városháza melletti romkerthez, mely a város római kori maradványait mutatja be. A bástya mellett elhaladva a Várkerület mögött sétálhatunk tovább. Végül a Szent György utca házai mögött lyukadunk ki, ahonnan kiérünk a Hátsókapuhoz, mely a sétány végét jelenti. (Kék színű útvonal)

varfalsetany-sopron