• fertoszeplak-szechenyi-kastely

Széchényi-kastély, Fertőszéplak

A fertőszéplaki kastély Széchényi Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum és könyvtár alapítójának szülőháza.

Nem túlzás mondani tán, hogy az újkori magyar történelem két kiemelkedő alakjának – Széchényi Ferenc és fia Széchenyi István – életművének az alapjai innen erednek.

Fertőszéplak a Fertő-kultúrtáj UNESCO világörökségi fekszik. 

Bár a Széchényiek neve inkább Nagycenkkel forrt össze, az egykori Sopron vármegyei, Fertő-parti település, Fertőszéplak életében is a Széchényi-család volt meghatározó. A fertőszéplaki kastélyt és a hozzá tartozó földeket a Széchényi-család a környék kulturális és gazdasági központjává tette. Széplak az ő birtoklásuk idejében a Fertőmellék legnagyobb és leggazdagabb településének számított. 

A széplaki uradalmat a család vagyonának és hírnevének megalapozója, Széchényi I. György (1605-1695) kalocsai, később esztergomi érsek 1682-ben szerezte meg zálogbirtokként Esterházy Pál nádortól. Az érsek a kastélyt aztán unokaöccsére, a török elleni csatákban jeleskedő, már grófi címet viselő II. Széchényi György várkapitányra hagyta, aki 1732-ben itt halt meg a kastélyban.

Széplak és a kastély másfél évszázadon át szolgált a család lakhelyéül.

fertoszeplak-szechenyi-kastely
fertoszeplak-szechenyi-kastely

A kastélyépület térfala, késő reneszánsz kapuja a Széchényiek által építtetett Hármashalomra, a Mindenszentek-templomra, a Szent Sír Kálváriára és a Szent Szív Kálváriára néz, velük együtt képez a 18. században egyedülálló épületegyüttest.

A kastély helyén egykor torony állhatott, erről egy 1264-ben keltezett oklevél tesz említést. Tudni lehet, hogy 1594-ben már lakták az épületet. Az egykori vastag falak, bástyák és lőrések vélhetően védelmi szerepet játszottak.

A Széchényi-család a birtokba vett kastélyon jelentős átalakításokat nem végezhetett, mivel a hitbizományi szerződése csupán három generációra biztosította részükre a használatot, ráadásul meghatározták az építkezésre fordítható összeg felső határát is, háromezer forintban.

Az épületben született Széchényi Ferenc 1754. április 29-én, Széchényi Zsigmond és Cziráky Mária gyermekeként. 

Amikor a család elköltözött a kastélyból, Esterházy „Fényes” Miklós 1771-ben a kastélyt visszaváltotta, és ezzel Széplak szépen lassan elveszítette jelentőségét. Az épület állaga ezután folyamatosan romlott, idővel az ablakait befalazták, négy szárnyából kettőt elbontottak, később magtárrá alakították át, és lett a helyi termelőszövetkezet egy telepe.

A település fennmaradását végül az Eszterháza (Fertőd) – Sopron közötti út megépítésének köszönhette a 18. század elején, az út ugyanis Széplakon át vezetett, s így van ez ma is.

A kastély rekonstrukciója 2020 őszén fejeződött be. Megújult a kastély homlokzata, restaurálták az ablakok és ajtók kőkereteit és a homlokzaton talált falfestés részleteket. 2024-ben pedig megújult a kastély, a templom és a Hármashalom közvetlen környezete is.

A felújított kastélyban rendezték be a Fertő-táj új világörökségi látogatóközpontot, a Peisonia Látogatóközpontot. Nevét a Fertő tó latin megfelelője, a Lacus Peiso ihlette.

Érdemes a táj felfedezését itt kezdeni. Az emeleti szinten kialakított kiállítás hétfő-péntek 10.00-14.00 óra között van nyitva. Szombaton és vasárnap zárva tart.