• agfalva-szent-gyorgy-templom

Szent György templom – Ágfalva

Ágfalvi templomról egy 1265-ből származó összeírásban esik először említés. A ma álló, késői barokk Szent György római katolikus templom az 1790-es évek elején épült.

Az egykor a borsmonostori apátság tulajdonában lévő Ágfalvát a közeli Sopron városa a 14. század végén vásárolta meg az Agendorfer családtól, így Ágfalva egyike lett a város jobbágyfalvainak. 1552-től protestáns lelkésze volt a településnek, 1608-ban pedig Sopron adománnyal segítette a templom javítását. 1673-ban szűnt meg a protestáns istentisztelet, és a következő évben már püspöki látogatásról szólnak a feljegyzések.

A régi templomot 1789-ben bontották le, és kezdtek el újat építeni a falu szélén álló Szent Antal kápolna átépítésével. A mai egyhajós, későbarokk templom mellékoltára volt a Szent Antal kápolna oltára. Harangját 1827-ben a soproni Seltenhoffer műhely öntötte.

agfalva-szent-gyorgy-templom

A 19.-20. század fordulóján az Ágfalvához közeli bányásztelepülésen, Brennbergbányán több száz német és morva származású bányászcsalád lakott. Brennbergbányán ekkor még nem volt templom, így a katolikusok ide, Ágfalvára jártak át misére, ahol a szertartások német nyelven zajlottak. Az ágfalvi lelkész látta el a hívők szolgálatát temetéseken, esküvőkön, keresztelőkön is. (A bányászok gyermekei 1864-ig német nyelvű iskolába is Ágfalvára jártak.)

A Szent György templom felújítására közösségi gyűjtés szerveződött 2016-ban, még Eperjes Károly színművész is tartott jótékonysági estet ennek érdekében.

Hol találom?

A Baracsi László és a Fő utca sarkán. A templommal szemben áll egy szép emlékmű, melyet Kecskemét városa állított az 1928-ban, a nyugat-magyarországi felkelésben első áldozatként elhunyt Baracsi László emlékére.